DOKUMENTY PRAWNE

ZEZWOLENIA I PolisY odpowiedzialności cywilnej

Jesteśmy wiarygodnym partnerem i doradcą ubezpieczeniowym wielu firm. Gwarancją wysokiego i stabilnego świadczenia usług są polisy odpowiedzialności cywilnej.

FST-Management sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym działającym na podstawie zezwolenia organu nadzoru finansowego nr 1129/02 z dnia 07.08.2002 r.

Od ponad 20 lat jesteśmy jednym z wiodących brokerów ubezpieczeniowych na polskim rynku, zapewniając bezpieczeństwo i komfort prowadzenia biznesów naszym Klientom. Od początku działalności, kluczową wartość spółek wchodzących w skład Grupy FST stanowią ludzie. Ze szczególną dbałością stworzyliśmy zespół wybitnych ekspertów, którzy zapewniają wsparcie naszym Klientom w wielu obszarach.

Grupę FST tworzą specjaliści z różnych dziedzin, takich jak: ubezpieczenia, reasekuracja, ekonomia, prawo, finanse, zamówienia publiczne, zarządzanie, posiadający długoletnie doświadczenie we współpracy z firmami z wielu obszarów biznesowych. Dlatego dostarczane przez nas usługi dedykowane są do obsługi różnych sektorów gospodarki: przemysłowych, usługowych i rolniczych.

Oferując kompleksowe wsparcie w zakresie działalności brokerskiej i reasekuracyjnej, dostarczamy naszym Klientom najnowocześniejsze rozwiązania biznesowe i doradzamy, jak zminimalizować ryzyka mogące negatywnie wpłynąć na prowadzoną działalność, niejednokrotnie optymalizując koszty oraz zakres dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej.

FST-Management sp. z o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera z łącznym limitem odpowiedzialności w wysokości 1 900 000 EUR (okres ubezpieczenia 14.02.2023 – 13.02.2024) ulokowane w TUiR WARTA S.A. oraz dodatkowa nadwyżka w PZU S.A. (ważna do 13.02.2024).

Dane rejestrowe:
FST-Management sp. z o.o.
Siedziba: ul. J. H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń
KRS: 0000134758; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy, w całości opłacony: 625 500 PLN
NIP: 956 202 10 70
REGON: 871248620

GENOA sp. z o.o. – spółka powiązana w Grupie FST, świadcząca usługi brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego dla inwestorów zagranicznych w Polsce.

Najważniejszym elementem oferowanego serwisu jest aspekt międzynarodowy. Koncentrujemy swoją działalność w obszarze serwisu brokerskiego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, świadczonego w oparciu o najwyższe światowe standardy, z uwzględnieniem charakterystyki rynku lokalnego. Proponujemy również współpracę polskim inwestorom w ramach przygotowania i wdrożenia koncepcji międzynarodowej polityki ubezpieczeniowej związanej z prowadzoną działalnością.

Reprezentujemy w Polsce międzynarodowe stowarzyszenie niezależnych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – Trust Risk Control (www.trustrc.com). Brokerzy, będący w ramach stowarzyszenia Partnerami Genoa w ponad 100 krajach na świecie, gwarantują naszym klientom obsługę umów ubezpieczenia realizowaną bezpośrednio w kraju, w którym prowadzona jest działalność.

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w dziedzinie reasekuracji, co pozwala na kompleksowe podejście do zagadnień związanych z realizacją polityki ubezpieczeniowej naszych klientów i dopasowanie do polskiego rynku ubezpieczeniowego światowych standardów w zakresie skomplikowanych, wysoce specjalizowanych programów ubezpieczenia. Więcej informacji: http://genoa.pl/

Genoa sp. z o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera z łącznym limitem odpowiedzialności w wysokości 1 900 000 EUR (okres ubezpieczenia 01.11.2022 – 31.10.2023) ulokowane w TUiR WARTA S.A. oraz dodatkowa nadwyżka w PZU S.A. (ważna do 31.10.2023).

Dane rejestrowe:
Genoa sp. z o.o.
Siedziba: ul. J. H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń
KRS: 0000315507; Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy, w całości opłacony: 50 000 PLN
NIP: 879 257 62 33
REGON: 340507974

Spółki Grupy FST posiadają również świadectwa ochronne znaków towarowych.