O NAS

FST-MANAGEMENT sp. z o.o. – lider Grupy FST, jest jedną z największych i najbardziej cenionych firm brokerskich w Polsce. Od ponad 20 lat troszczymy się o naszych partnerów biznesowych, zapewniając im bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość usług. Świadczymy usługi brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego dla rynku przemysłu gazowego, rolno-spożywczego, chemicznego, energetycznego, sektora medycznego, transportowego, drzewnego oraz miejskich spółek transportowych. W ostatnich latach zapewnialiśmy kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla strategicznych przedsiębiorstw polskiej gospodarki, m.in.: Grupy Kapitałowej PGNiG, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Grupy Azoty, Polskiego LNG S.A., Krajowej Grupy Spożywczej (dawniej KSC) oraz wielu firm z sektora prywatnego, m.in.: For Nature Solutions sp. z o.o. Nasz zespół tworzą wybitni eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

ZARZĄD

Przemysław Termiński

przedsiębiorca, manager, działacz sportowy, senator IX kadencji

Prezes Zarządu FST-Management w Toruniu, zarządzający Grupą Kapitałową FST, od 30 lat związany z branżą ubezpieczeniową. Właściciel klubu żużlowego For Nature Solutions Apator Toruń. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Poznaniu. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA) – Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz School of Business Dominikan University w Chicago.

ZESPÓŁ

Zespół Grupy Brokerskiej tworzą młodzi i dynamiczni ludzie, którzy stanowią największą wartość marki FST. Większość z nich posiada wieloletnie doświadczenie w firmach brokerskich i specjalistyczną wiedzę z dziedziny ubezpieczeń, ekonomii, inżynierii i prawa. Założycielami i współwłaścicielami FST-Management są osoby, które współtworzyły rynek brokerski w Polsce, a od prawie 30 lat związane są z obsługą brokerską dużych podmiotów gospodarczych. Specjalistyczna wiedza osób zatrudnionych w FST-Management, poparta praktyką w obsłudze brokerskiej największych podmiotów gospodarczych, jest najlepszą gwarancją profesjonalnej obsługi naszych klientów. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat przez pracowników naszej Grupy, każdego dnia przyczynia się do poszerzenia wiedzy w zakresie czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem występującym w poszczególnych podmiotach, niezależnie od branży. Dotyczy to zarówno ochrony ubezpieczeniowej samego mienia, jak i asekuracji prowadzonych procesów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia przed roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą czy posiadanym mieniem.

SPÓŁKI POWIĄZANE

GENOA sp. z o.o. – spółka powiązana w Grupie FST, świadcząca usługi brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego dla inwestorów zagranicznych w Polsce. Najważniejszym elementem oferowanego serwisu jest aspekt międzynarodowy. Koncentrujemy swoją działalność w obszarze serwisu brokerskiego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, świadczonego w oparciu o najwyższe światowe standardy, z uwzględnieniem charakterystyki rynku lokalnego. Proponujemy również współpracę polskim inwestorom w ramach przygotowania i wdrożenia koncepcji międzynarodowej polityki ubezpieczeniowej związanej z prowadzoną działalnością.

Reprezentujemy w Polsce międzynarodowe stowarzyszenie niezależnych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – Trust Risk Control (www.trustrc.com). Brokerzy, będący w ramach stowarzyszenia Partnerami Genoa w ponad 100 krajach na świecie, gwarantują naszym klientom obsługę umów ubezpieczenia realizowaną bezpośrednio w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w dziedzinie reasekuracji, co pozwala na kompleksowe podejście do zagadnień związanych z realizacją polityki ubezpieczeniowej naszych klientów i dopasowanie do polskiego rynku ubezpieczeniowego światowych standardów w zakresie skomplikowanych, wysoce specjalizowanych programów ubezpieczenia. Więcej informacji: http://genoa.pl/

DZIAŁALNOŚĆ POZABROKERSKA

Zakres świadczonych przez nas usług znacznie wykracza poza działalność brokerską, która z natury rzeczy koncentruje się na potrzebach ubezpieczeniowych. Naszym klientom doradzamy nie tylko jak powinni ubezpieczać własny majątek, ale jakich ubezpieczeń powinni wymagać od swoich kontrahentów, jak mogą skutecznie ograniczyć własną odpowiedzialność, jakie inwestycje mogą poczynić aby ograniczyć częstotliwość lub rozmiar szkód, a także jak mogą ograniczyć koszty związane z kontraktowaniem energii elektrycznej. Dodatkowo podpowiadamy jak mogą uczynić z ubezpieczenia narzędzie do zarabiania pieniędzy, wsparcia własnego wizerunku lub ściślejszego związania ze sobą pracowników.

Risk Coach Lab sp. z o.o. – kompleksowo wspieramy naszych klientów w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz operacyjno-taktycznych, które determinują jakość zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie i prowadzą do optymalizacji kosztów transferu ryzyka na ubezpieczyciela, jak również zabezpieczają przed przepłacaniem za energię elektryczną i gaz ziemny. Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i energetycznej, które zdobyliśmy współpracując z wieloma przedsiębiorstwami, w tym z największymi podmiotami przemysłowymi w Polsce. Nasz zespół składa się m.in. z inżynierów, analityków, managerów zarządzania ryzykiem i prawników,dzięki czemu możemy zaoferować kompleksowe usługi audytorskie i doradcze. Więcej informacji: http://rclab.com.pl/

Kancelaria Prawna Wiszniowska, Termińska i Wspólnicy sp.k. – w ramach grupy FST świadczy usługi prawne, w tym w szczególności stanowi wsparcie merytoryczne dla klientów w procesie dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia na drodze sądowej jak i przedsądowej. Kancelaria WT powstała w 2014 r., tworzy ją dwóch radców prawnych, będących jednocześnie komplementariuszami w spółce oraz szerokie grono ekspertów różnych specjalizacji. Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie stałej obsługi korporacyjnej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa pracy i prawa karnego. Więcej informacji: http://kancelariawt.pl/

ZAUFALI NAM

Grupa PGNiG
Grupa PSE
Grupa DB Schenker Rail Polska
Grupa Arriva
Grupa Azoty
Grupa Lubawa
Grupa Multimedia Polska
Grupa Daw-Trans
Krajowa Grupa Spożywcza
Grupa Pamapol
Grupa Lacpol
Grupa IKO Kompania Drobiarska
Grupa Broadland Properties
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Polskie LNG S.A.
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
Polskie Elektrownie Gazowe sp. z o.o.
Zakład Separacji Popiołów Siekierki sp. z o.o.
OLPP sp. z o.o.
Orlen Kol-Trans sp. z o.o.
Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. (Warszawa)
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. (Warszawa)
MPK Łódź sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. (Grudziądz)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. (Grudziądz)
Centralny Ośrodek Informatyki (Warszawa)
Zarządca Rozliczeń S.A. (Warszawa)
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Gmina-Miasto Grudziądz
Taurus Ochrona Group sp. z o.o.
W.A.S. Wietmarscher Polska sp. z o.o.
Scandagra sp. z o.o.
De Heus sp. z o.o. (Golpasz S.A.)
Młyny Szczepanki sp. z o.o. (Grupa Michalczyk)
Agrolok sp. z o.o.
Biofeed sp. z o.o.