UBEZPIECZENIA

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

Naszym najważniejszym zadaniem jest reprezentowanie Klientów przed zakładami ubezpieczeń oraz pomoc w zakresie oceny ryzyka, likwidacja szkód oraz windykacja roszczeń. Zapewniamy kompleksowe czynności brokerskie na najwyższym poziomie, dlatego naszym celem jest stworzenie dla Klienta pełnego programu ubezpieczeń, który będzie odpowiadał charakterowi prowadzonej działalności, uwzględniając specyfikę organizacji i jej otoczenie biznesowe. W celu dostarczenia najwyższej jakości usług, wykonujemy szereg audytów i analiz, by zapewnić Państwu racjonalizację ponoszonych kosztów i ochronę, dopasowaną do indywidulanych potrzeb Klienta.

1 2 3 4 5 6 7 ZAPYTANIE OFERTOWE LIKWIDACJA SZKÓD DORADZTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY NEGOCJACJE MONITORING RYZYKA WYBÓR UBEZPIECZYCIELA

1. DORADZTWO

- audyt - identyfikacja i ocena ryzyk - analizy szkodowości - raport

2. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ
PROGRAMU
UBEZPIECZENIOWEGO

- ustalenie przedmiotu i zakresu
ochrony ubezpieczeniowej oraz innych
parametrów np. franszyzy, limity
- konstrukcja programu ubezpieczeń
wraz z procedurą likwidacji szkód

3. OPRACOWANIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

- wybór potencjalnych
ubezpieczycieli
- zebranie największej liczby ofert
z rynku ubezpieczeniowego
- decyzja o poszukiwaniu ochrony na
rynku międzynarodowym

4. NEGOCJACJE Z 
UBEZPIECZYCIELAMI

- wstępna analiza ofert ubezpieczycieli - negocjacje warunków ubezpieczenia - modyfikacja warunków ofert - negocjacje cenowe - przygotowanie rekomendacji dla klienta

5. WYBÓR UBEZPIECZYCIELA

- wybór najkorzystaniejszej oferty - zawarcie umowy ubezpieczenia - wdrożenie programu ubezpieczeń
u Klienta

6. CZYNNOŚCI PO WDROŻENIU
PROGRAMU UBEZPIECZENIA

- stały monitoring ryzyka
i adekwatności zakresu ubezpieczenia
- modyfikacje zakresu ubezpieczeń - doradztwo w zakresie ubezpieczeń

7. NADZÓR NAD PROCESEM
LIKWIDACJI SZKÓD

- reprezentowanie Klienta wobec
zakładów ubezpieczeń
- ochrona interesów Klienta - nadzór nad całym procesem
likwidacji szkód