UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

W dużych przedsiębiorstwach świadczenia z zakresu ubezpieczenia na życie oraz opieki medycznej stały się standardem, bez którego trudno wyobrazić sobie oferty rekrutacyjne. Obecnie już nawet w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczenia na życie i prywatna opieka medyczna zapewniana przez pracodawcę to jeden z kluczowych i najbardziej atrakcyjnych benefitów.W efekcie firmowy abonament medyczny oraz dobrze dopasowane ubezpieczenia na życie stał się ważnym argumentem w kontekście lojalności pracownika.

Nasi doświadczeni brokerzy świadczą usługi w zakresie wyszukiwania konkurencyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracowników oraz pracodawców, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe po stronie klienta. Dzięki przygotowanym przez nas programom ubezpieczeniowym Państwa pracownicy mają dostęp do najlepszych produktów w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie oraz opieki medycznej, co wpływa największą motywację oraz lojalność pracowników względem pracodawcy.

System prywatnej, grupowej opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń na życie jest coraz bardziej złożony, dezorientuje zarówno pracowników jak i pracodawców, a koszty ponoszone z tytułu tego typu opieki są coraz wyższe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz partnera, który będzie świadczył usługi w tym zakresie. Jednocześnie, przez cały czas trwania współpracy śledzimy trendy oraz monitorujemy rynek ubezpieczeń na życie.

Nasz zespół ds. ubezpieczeń grupowych skupia się na dostarczaniu klientowi najlepszych ofert, niezależnie czy produkt ubezpieczeniowy będzie finansowany przez pracodawcę czy pracownika. W ramach swoich działań przygotowujemy ofertę w zakresie:

Ubezpieczeń na życie – w przypadku zgonu ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest osobom uposażonym przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być rozszerzone o dodatkowe ryzyka m.in. wystąpienia poważnego zachorowania, pobytu w szpital lub trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz inne świadczenia medyczne uzupełniające ochronę. Istnieje możliwość dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb w postaci pakietów dodatkowych.

Ubezpieczeń zdrowotnych (opieka medyczna) – ubezpieczony otrzymuje dostęp do bezgotówkowej realizacji świadczeń w prywatnych placówkach medycznych. W przypadku wystąpienia choroby, wypadku lub kontynuacji leczenia ubezpieczony otrzymuje szeroki zakres świadczeń medycznych od badań laboratoryjnych, poprzez opiekę specjalistyczną, diagnostykę, rehabilitacje, wizyty domowe, po stomatologię i operacje chirurgii jednego dnia.

Ubezpieczeń lekowych oraz kosztów leczenia – ubezpieczony otrzymuje uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, co zapewnia dostęp do innowacyjnych metod leczenia technologiami medycznymi, które nie są finansowane ze środków publicznych (NFZ). Mogą to być leki onkologiczne i nieonkologiczne, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w określonych wskazaniach.

Ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci pracowników – ubezpieczenie dotyczy każdego dziecka w wieku do 18 oraz dzieci do 25 roku życia w przypadku uczęszczania do szkoły. Ubezpieczenie zapewnia ochronę dzieciom i młodzieży 365 dni w roku, również w trakcie uprawiania sportów w szkole oraz poza nią. Umowa może być zawierana w formie grupowej dla konkretnej grupy pracowników, którzy zgłaszają dzieci do ubezpieczenia.

W RAMACH WSPÓŁPRACY OFERUJEMY:

Doświadczenie – przygotowujemy i wdrażamy programy ubezpieczeń pracowniczych dla wielopodmiotowych struktur kapitałowych

Doradztwo –przygotowujemy oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta i doradzamy na każdym etapie współpracy

Kontrola–prowadzimy stały monitoring zmian w prawie ubezpieczeniowym jak i na rynku ubezpieczeń, dostosowując warunki ubezpieczenia do zachodzących zmian

Pomoc prawna– w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela pomagamy pracownikom dochodzić swoich praw oraz nadzorujemy wypłatę należnych świadczeń

Szkolenia dla pracowników–przygotowujemy materiały szkoleniowe dla pracowników z wiedzy na temat ubezpieczeń oraz aktualnego programu ubezpieczeń

Materiały informacyjne – przygotowujemy wszystkie niezbędne materiały informacyjne dla pracowników oraz pracodawców

Dedykowany opiekun – zapewniamy stały kontakt z pracownikiem FST, który udziela wszystkich informacji dot. zakresu ubezpieczeń lub rozliczeń polis