UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Ubezpieczenia finansowe dedykowane są podmiotom gospodarczym ze wszystkich branż, a ich nadrzędnym celem jest zminimalizowanie ryzyk finansowych związanych z prowadzoną działalnością.Ubezpieczenia finansowe to powszechny instrument służący ochronie klientów, którzy w swojej działalności prowadzą szereg transakcji mogących spowodować rozległe straty finansowe. W ramach ryzyk finansowych, brane są pod uwagę m.in.: utrata zysków, nieprzewidziane wydatki handlowe, utrata wartości rynkowej, utrata stałego źródła dochodu, straty handlowe lub finansowe.

Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z największymi grupami kapitałowymi i posiadają specjalistyczną wiedzę branżową, dzięki czemu pomagają klientom zidentyfikować ryzyka i zarządzać nimi. W ramach współpracy przygotowujemy programy ubezpieczeniowe uwzględniające indywidualnie potrzeby każdego klienta. Uzyskane oferty z rynku ubezpieczeń analizujemy pod kątem zakresu oraz kosztów, pomagamy wybrać najkorzystniejszą ofertę, a w konsekwencji wspieramy i doradzamy przez cały czas obowiązywania umowy.

Najpopularniejszymi ubezpieczeniami finansowymi realizowanymi przez podmioty gospodarcze są:

Gwarancje ubezpieczeniowe:

Gwarancje przetargowe, wadialne (bid, tender bonds),

Gwarancje właściwego (należytego, dobrego) wykonania umowy (performance bonds),

Gwarancje zwrotu zaliczki (advancepaymentbonds),

Gwarancje właściwego usunięcia wad i usterek (maintenancebonds),

Gwarancje koncesyjne,

Gwarancje środowiskowe (environmentalguarantees),

Gwarancje „śmieciowe” (art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Ubezpieczenia kredytów:

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego od ryzyka handlowego dla klientów nazwanych oraz klientów nienazwanych,

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego od ryzyka niehandlowego, przykładowo: politycznego, społecznego, katastroficznego, terrorystycznego, wojennego,

Ubezpieczenia kredytów oraz kontraktów eksportowych wspomagane przez Skarb Państwa (gwarantowane ubezpieczenia eksportowe),

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego połączone z:

  • faktoringiem niepełnym, niewłaściwym, z regresem,
  • faktoringiem pełnym, właściwym, bez regresu

Ubezpieczenie kontraktów eksportowych połączonych z zabezpieczeniem giełdowym kontraktami futures.

Ubezpieczenia utraty zysku:

Ubezpieczenie utraty zysku w wyniku zdarzeń losowych (business interruption),

Ubezpieczenie utraty zysku w wyniku awarii maszyn (machineryloss of profits),

Ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem robót budowlanych, montażowych (advancesloss of profits).